Tepper Tapestries

Utsmykkinger Commissons

Utstillinger Exhibitions

Sjal/Skjerf Shawls

Om meg About me

BRITA BEEN

Det hele startet på Bergen kommunale kvinnelige industriskole i 1969. Siden den gang har veven stått i fokus i alt mitt yrkesfaglige arbeid. Kanskje startet det egentlig på bestemors vevkrakk, med innslag i fillematteveven og et glimt av hovlingens mysterium.

I dag vever jeg mine egne arbeider på verkstedet i Porsgrunn.

BRITA BEEN

It all started at the Bergen kommunale kvinnelige industriskole in 1969. Since then weaving has been the focus of all my professional work. Perhaps it started at my Grandmothers` loom, with traditional rug weaving and a glimpse of the threading technique mystery.

Today I weave my own textiles at my studio in Porsgrunn.
               

TEPPER

Tepper for vegg. Tepper for gulv. Tepper til innredning. Tepper som utsmykking. Tepper for privat eller offentlig bruk. Tepper som unika eller formgivning for produksjon.

Hvor går skillelinjene mellom kunst/kunsthåndverk/design? Må man velge mellom kunst og bruk? Er teppene kunst på vegg, men ikke på gulv?

Jeg ønsker uansett å gi teppene mine en dimensjon utover nytteaspektet. De skal ha sitt eget uttrykk, ta sin plass, og gjerne være både insisterende og dominerende. De skal være kunst på vegg eller kunst på gulv.

Mønster er for meg den konstante kilden til begeistring og danner derfor basisen i mine komposisjoner. Mønstrenes iboende struktur gir meg muligheter for å skape og arbeide innenfor et uttrykk som jeg ønsker å ha på mine tepper, og som egner seg til den valgte teknikk og materiale.

Materialene er naturlige. Jeg benytter lingarn i renningen og ullgarn i innslaget. Jeg ønsker at teppene mine skal ha et røft og tydelig formspråk, og benytter derfor kraftige og tykke garnkvaliteter. Garnet farger jeg selv for å få fargene presis som jeg vil ha dem.

Teppene veves på en tradisjonell oppstadvevstol i tradisjonell billedvevteknikk med utgangspunkt i den norske hakketeknikken og åklesmetten. Innslaget dekker renningen helt og mønstrene dannes når jeg bygger dem opp i flaten slik jeg har tegnet dem. Teknikken og kvaliteten egner seg også godt til gulvtepper. Teppene er relativt tunge, de er like på begge sider og de monteres slik at begge sider kan benyttes.

Energi, nysgjerrighet og arbeidsglede driver vevingen videre.

TAPESTRIES / CARPETS

Tapestries for walls. Carpets for floors. Tapestries and carpets for interiors, and decoration for private and public commissions. Tapestries and carpets that are unique or for production. Where do we draw the lines between art/ applied art/ design? Must we choose between art and applied art? Are tapestries art on the wall and not on the floor?

I want in any case my woven textiles to give another dimention, beyond the obvious function. They should have their own expression, take their place and be both insistent and dominant. They should be art on the wall or art on the floor.

Pattern is for me the constant source of inspiration and forms the basis for my compositions. Patterns’ integral structure gives me the possibility to create and work within an expression I wish my textiles to have, and that suit the chosen technique and material.

The materials are natural. I use linen thread in the warp and wool thread in the weft. I want my textiles to have a rough, strong character, and therefore I use heavy, thick yarn qualities. I dye the yarn myself to attain the exact colours I require.

My works are woven on a traditional warp-weighted loom and in traditional Norwegian tapestry technique. The weft covers the warp completely, and the patterns form on the surface the way I have designed them. The technique and quality used are suitable for carpets also. These and the tapestries are relatively heavy and alike on each side, both of which can be used equally.

Energy, enthusiasm and a joy for work drives the weaving on.

               

SJAL / SKJERF

Geometri, ruter og striper er noen av flatvevens grunnprinsipper. Gjennom mange års erfaring både som tekstilkunstner og undervisning i vevfaget i videregående skole, har jeg fremdeles en viss lidenskap for dreielsteknikken. Denne kjenner vi best fra veving av store duker i ubleket og bleket lin. Med en stor mengde gammelt Gloriagarn (et tynt, mercerisert bomullsgarn) og kunstsilke fra et tilgjengelig garnlager, så jeg muligheten til å veve tynne, blanke og skinnende sjal i dreiel. En liten avveksling fra de store, tunge teppene.

Skjerfene / sjalene i lerretsteknikk har en helt annen overflate. Her er det effektgarn i innslaget som setter sitt preg på tekstilene, ”rammet inn” av en blank kunstsilketråd. Ved å variere innslagsfarger og garnkvaliteter får skjerfene høyst ulike uttrykk, til tross for den enkle teknikken.

Uavhengig av teknikken skal hvert enkelt sjal / skjerf ha sitt eget uttrykk og komposisjon. Det skal være et unikaprodukt og ha det lille ekstra som kjennetegner et håndlaget produkt.

SHAWLES / SCARVES

Geometry, stripes and squares are some of the shaft looms basic principles. Through many years experience, both as a textile artist and as a teacher of weaving at secondary school, I still have a passion for the twill diaper tehcnique. This is mostly used in the weaving of large tablecloths in natural and bleached linen. With a large quantity of old ”Gloria” yarn (a fine, mercerized cotton yarn) and shiny rayon available from a yarn storeroom, I saw the opportunity to weave fine, shiny shawles in twill diaper technique, as a change from large, heavy tapestries.

The scarves / shawles in plain weave technique have a completely different surface. Here the effect yarn in the weft decides the character of the textile, ”framed” with the shiny rayon yarn. By varying colour and yarn quality, the scarves aquire completely different expressions, despite this simple weaving technique.

Regardless of the technique, each shawl / scarf should have its’ own character and composition.It should be a unique product and have that extra quality of a handmade product.

               

Curriculum vitae

BRITA BEEN

Born 15.02.1947 in Moss
Presteallèen 69, N-3944 Porsgrunn, Norway
+ 47 91 13 70 16

brita@britabeen.no
www.britabeen.no

 

UTDANNING  EDUCATION
Universitetet i Oslo, grunnfag kunsthistorie 2002
Høgskolesenteret i Vestfold, 1-årig utdanning i administrasjon og ledelse 1994
Statens lærerhøgskole i forming, Oslo vev/billedvev 1976/79
Bergen Kunsthåndverksskole, hospitant avd. tekstil

 

1972/73
SEPARATUTSTILLINGER (i utvalg)  SOLO EXHIBITIONS (selected)
Galleri Grindbakken, Stathelle 2021
Risør Kunstpark, Risør 2020
Moss Kunstgalleri, Moss Kunstforening 2020
Skiens Kunstforening, Ibsenhuset, Skien 2017
SOFT galleri // Norske Tekstilkunstnere, Oslo 2014
Rauland Kunstforening, Rauland 2013
Galleri Bølgen, Larvik Kunstforening, Larvik 2012
Telemark Kunstnersenter, Skien, presentasjon av utsmykkingsprosjekter 2012
Sunnfjord Museum, Førde 2010
Moss Kunstgalleri, Moss Kunstforening 2010
Telemark Kunstnersenter, kurator  Jan Christensen 2009
Skiens Kunstforening, Ibsenhuset, Skien 2007
Hå gamle prestegard, Jæren 2006
Norsk Skogmuseum, Elverum 2005
Nordens Hus, Reykjavik, Island 2000
Stavanger Kunstforening 2000
Galleri Falkum, Skien 1999
Oslo Kunstforening 1999
Kunstnerforbundet, Oslo 1993
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 1991
Oslo Art Society, Oslo 1999
Haugesund Kunstforening

 

1990
KOLLEKTIVUTSTILLINGER (i utvalg)  GROUP EXHIBITIONS (selected)
Larvik Kunstforening, Galleri Bølgen Larvik, TURNÉ, 4 kunstnere 2020
Kunstprosjekt ÅTTEKROSSEN, Sigdal Museum, Prestfoss 2019
CORDIS PRIZE for tapestry 2019, Inverleith House Gallery,
Royal Botanic Gardens Edinburg, Scotland
2019
TURNÈ, 4 kunstnere, Vestby Kunstforening, Vestby 2019
ARTAPESTRY5, Danmark, Sverige, Latvia og Romania 2018-2019
World Tapestry Now, jury W. Cygan, nettutstilling v/ American Tapestry Alliance 2018
VÆV, VÂV, VEV, Kattrup Gods, Jyderup og Holbæk, Danmark 2018
VERSPONNEN UND VERWOBEN, Ostholstein Museum, Eutin, Tyskland 2018
ØSTLANDSUTSTILLINGEN, Kunstsentrene i Hedmark, Buskerud og Østfold 2017
TURNÈ, 4 kunstnere m/ulike uttrykk, Sandnes Kunstforening 2017
Det store mjuke øyeblikk / Soft moments, NTK 40 år, Røgden Bruk, Finnskogen 2017
036 – et skråblikk på bunadstradisjonen, Telemark Kunstsenter, Skien og Maihagen, Lillehammer 2016
Galleri Gudem, Hvasser, sommerutstilling 2016
ARTAPESTRY4, Finland, Tyskland, Østerrike og Danmark 2015 – 16
NORDIC ART, skandinavisk billedvevutstilling, Karmelklooster Drachten, Nederland 2014 – 15
MAT PÅ FAT, Telemark kunstnersenter og Porsgrund Porselænsfabrik 2013
ARTAPESTRY3, European Tapestry Exhibition, Danmark, Finland, Sverige, Frankrike og Latvia 2012 – 14
Telemark Kunstnersenter, stipend  / sommerutstilling 2019, 18, 16, 15, 14, 13, 11, 10
Raulandsutstillingen, Rauland  kunstforening 2011, 01
ESSENS, NKs Temautstilling, Kunstbanken, Hamar og Galleri KUBE, Ålesund 2010
ARTAPESTRY2, European Tapestry Exhibition, Danmark, Norge, Frankrike og Sverige 2008 – 10
Biennale for Kunsthåndverk, NK Sørøst-Norge 2008 – 09
«From Lausanne to Beijing» International Fiber Art Biennial, China 2008, 06, 04, 02
Sørlandsutstillingen, gjesteutstiller,  Christanssands og Skiens Kunstforening 2008
«A world of Folk», Stavanger2008, Sandnes, Norway 2008
Triennale Internationale des Arts du Tissu et de la Tapisserie du Tournai, Belgia 2008, 05
«Art Textiles: Norway»  v/Norske Tekstilkunstnere, Litauen, Latvia, og  Bulgaria 2007, 06
Sørlandsutstillingen, Christianssands og Skiens Kunstforening 2004, 02, 01
American Tapestry Biennial V and IV, USA 2004, 02
”Designmøbler og kunst”, Galleri Falkum, Skien 2004, 01
«POSH-ART», Porsgrunn Kunstforening 2002
Norske Kunsthåndverkeres Landsdelsutstilling 1999, 97, 95, 89
Norsk Kunsthåndverk, årsutstilling 1994, 90, 89, 84
Nordic Carpet Design, Jonisk senter i Athen 1992
Vestlandsutstillingen

 

1976
INNKJØP (i utvalg) PURCHASES (selected)
Norsk Kulturråd 1998
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim 1991
Kunstindustrimuseet i Oslo 1991
Vestfold fylkeskommune 1991, 86
Stofftrykkmønster, David Whitehead & Son,  Malawi, Afrika 1991
Diverse private innkjøp

 

1994 – d.d.
UTSMYKKINGER (i utvalg) COMMISSIONS (selected)
WeWork kontorfellesskap, Oslo 2019
Bø sjukeheim, Bø kommune, Telemark 2015
Kirkeparken videregående skole, Moss 2011
Politihuset i Grenland, Skien 2008
Bakkane bo- og rehabiliteringssenter, Skien  kommune 2008
Hydro, Herøya Industripark, Porsgrunn 2007
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, Porsgrunn kommune 2005
Sykehuset Telemark, Skien 2004
Kvelde sykehjem, Larvik  kommune 2003
Røråstoppen skole, Re kommune   (flis på vegg) 2003
Klosterskogen eldresenter, Skien kommune 2002
Solvang Senter, Tønsberg 2001
Porsgrunn brannstasjon, Porsgrunn kommune 1999
Lassa rehabilitering, Stavanger kommune 1999
Kilden videregående skole, Larvik (flyttet til Thor Heyerdahl videregående skole 2010)

 

1996
STIPEND  GRANTS
Statens garantiinntekt for kunstnere fra 1996 – 2014
BKHs stipend for seniorkunstnere 2019, 18 og 17
Vederlagsfondet 2016
Porsgrunn Kommunes stipend, sommerutstilling Telemark Kunstsenter 2018
Telemark Kunstsenters reisestipend, sommerutstilling Telemark Kunstsenter 2014, 11
Statens utstillingsstipend 2020, 16, 11, 09, 05, 98
Statens reise- og studiestipend 2005, 94, 89
Statens vikarstipend 1993, 88
Statens materialstipend

 

1991
UTMERKELSER  AWARDS
THE CORDIS PRIZE for tapestry 2019, The Cordis Trust, Edinburgh 2019
Publikumspris ”Väv rutigt”, tidsskriftet Vävmagasinet, Sverige 2015
2. premie vevkonkurranse, tidsskriftet Vävmagasinet, Sverige 2013
Excellent Prize honorable mention of ”From Lausanne to Beijing”, Beijing 2008
Outstanding honorable mention of ”From Lausanne to Beijing”,  Sozhou

 

2006
ANNET  OTHERS
Kunstnerisk konsulent for ulike utsmykkinger
Gjesteforeleser i billedvev, tekstilavdelingen v/Bergen kunst-og designhøgskole UiB 2019
Diverse verv i  ulike kunstnerorganisasjoner, sentralt og regionalt siden 1986
Adjunkt i vev, form og farge, samt studieinspektør ved Gloppe videregående skole fra 1979 til 1999
Kursvirksomhet og andre fagrelatert oppgaver fra 1997 til 2004

 

MEDLEMSKAP  MEMBERSHIPS
Norske Kunsthåndverkere, Norske Tekstilkunstnere og Norske Billedkunstnere

FARGESTERK UTFORDRING

Brita Been: «Timeless textiles»
Galleri Bølgen/Larvik kunstforening 13/10 – 4/11 2012

Brita Beens tepper kjennetegnes av mønster og rigide strukturer. Det trodde Lars Elton inntil han oppdaget noe annet.

Å møte ting i virkeligheten er annerledes enn å se det på skjerm eller i en katalog. For noen år siden raljerte en kjent kunsthistoriker over denne erkjennelsen i en avisartikkel, og påstod med dårlig skjult ironi at kunstverkets tid var over: I fremtiden ville vi bare se ting på skjerm og andre virtuelle fremstillinger.

Det er noen år siden sist jeg så Brita Beens tepper i virkeligheten. Før jeg så utstillingen i Larvik kunstforening hadde jeg «studert» teppene i en katalog og på nettet. Det tok ikke lang tid etter at jeg hadde entret galleriet i Larviks nye stolthet, Kulturhuset Bølgen, før jeg innså at det ikke var tilstrekkelig. Å møte teppene i virkeligheten ga en annen og bedre opplevelse enn forventet.

Nå skal jeg innrømme at dette lille sidespranget er en avsporing fra det som er det store spørsmålet rundt Brita Beens tepper, nemlig hvor de befinner seg i grenselandet mellom kunst og bruksobjekt. Men før jeg kommer dit er det grunn til å dvele ved opplevelsen av å se og kunne ta og føle på disse teppene. For det er liten tvil om at teppenes grovhet og tykkelse, pluss den gode material- og håndverkskvaliteten bidrar til en fin opplevelse. Dette er skikkelige ting, men teppenes totale fremtoning gir dem også et solid og litt traust uttrykk.

Heldigvis er det andre kvaliteter som løfter opplevelsen. For eksempel fargene, der hun denne gangen har slått seg enda mer løs enn tidligere. Det er vanskelig å få et inntrykk av de sterke fargene på trykk, men i galleriet bidrar de til å løfte opplevelsen.

Brita Been (født 1947) er en erfaren tekstilkunstner med medlemskap i både NK, NTK og NBK. Hun er kunsthåndverker, tekstilkunstner og billedkunstner, og det synes i teppene.

Fargesterk utfordring forts.

De avslører en sterk fascinasjon for forrige århundres geometriske kunstretninger, med 1920-tallets De Stijl i spissen.

Mønstrene hennes er nå strammere og mer kontrollert enn tidligere. Det oppleves i all hovedsak som en styrke. Utstillingen fremstår som en variasjon over to temaer ¬– løperen og det kvadratiske teppet – men med ¬ett avvikende arbeid, teppet som pryder katalogens forside. Det heter Skybragd (2012), og det organiske mønsteret er inspirert av en tradisjonell skulptur Been så på en studiereise til Kina, slik det vises i en video. Hennes tolkning bølger over teppet, og mønsteret har en løssluppen vitalitet innenfor et kontrollert uttrykk. Hvis dette peker fremover lover det godt.

I den siste bemerkningen ligger det et forbehold som skyldes avveiningen av hvor i landskapet flertallet av Beens tepper befinner seg. Hun skiller ikke mellom teppene som bruks- og kunstobjekter, og hun legger ikke skjul på at de gjerne selges for å bli lagt under folks stuebord. Teppene skifter karakter avhengig av om de henger på vegg eller ligger på gulvet. Blikket blir et annet, og de tre teppene som ligger på plattinger på gulvet oppleves annerledes enn dem som henger på vegg.

Utstillingen i Bølgen tydeliggjør utfordringen ved å balansere bruksnytte og kunstnerisk ambisjon. De beste teppene utfordrer geometriens rammeverk, mens andre oppleves som interessante først og fremst grunnet spillet mellom geometri og farger. Og som Skybragd viser vil Brita Been ha godt av å utfordre grensene for sine geometriske konstruksjoner.

Lars Elton

Lars Elton er frilansjournalist, kritiker og redaktør, kjent blant annet som VGs kunst- og arkitekturkritiker, tidligere kunstkritiker i Klassekampen, arkitekturkritiker i Aftenposten og redaktør for NILs årbok.

SKJØNNHETEN I DET ENKLE

Terningkast: 6 – Les Arnt Fredheims anmeldelse av Brita Beens utstilling i Moss Kunstgalleri

Sjelden vellykket utstilling huses i disse dager i Moss Kunstforenings ærverdige lokaler.Sjelden fordi utstillingen av Brita Beens billedvevtepper ikke bare gjennom en grundig planlegging av utstillingen hever verkene i seg selv, men også fordi den nettopp derfor lar verkene kommunisere med den hvite kuben og bygningens estetikk på en særlig vellykket måte.

Det er mange innganger til et vevteppe av typen Brita Been arbeider med. Man kan se på dem som en type post-Bauhaus der det repetitive er blitt liberalisert litt og slik gis sjansen til å påvirke gjennom små variasjoner innenfor strenge rammer.
Man kan se på bildene som en gren av den stolte norske bildevevtradisjonen, der den tradisjonelle ikonografien er byttet ut med industrilignende repetisjoner av fargekombinasjoner som satt sammen og gjensidig påvirker hverandre.
Man kan «ta en Kandinskij» og lete etter det musikalske i dem, der assosiasjonene ville gå til et stort antall samplinger satt i repetitiv bevegelse, men fokusert gjennom et begrenset antall hovedmotiver. Man kan gjenkjenne middelalderestetikk i noen av dem, der de sterkt aksentuerte grunnstrekene og de klare fargene gir assosiasjoner til gotiske glassmalerier.

Denne assosiasjonen økes av det ofte benyttete høydeformatet. Man kan assosiere med Hiberno-Saksisk bokmaleri kjent fra praktfulle verker som Book of Kells eller norsk middelalders båndflettemotiver slik vi finner dem i Stavkirkeportaler.
Jeg tenker ikke her på de organiske plantemotivene men mønstrene i seg selv som gjentas og som reflekterer tidens frykt for tomme flater (lat. ‘horror vakui’), noe av det samme man finner hos Been.

Det er ingen flater i hennes kunst. I noen av teppene, slik som for eksempel Rekonstruksjon I og II gjør fargene og de forenklede formene at Roy Lichtensteins tegneserieestetikk og japanske Manga-elementer dukker opp i hukommelsen.
Og endelig: Man kan se på bildene som ren design skapt for funksjonalistiske interiører, selv nå i en funksjonalismens bølgedal. Som kunstner deler hun den serielle praksis med mange, det medgir jeg.

Det er ingen fortellinger og definitivt ingen forsøk på å knytte seg til aktuelle samtidsdiskurser. Men hos Been er dette en styrke. Og hei, jeg glemte en ting! Noe av det utstillingen egner seg best til er et sted å gå inn, slappe av og kjenne at pulsen går ned.

ESTHETIC IN SIMPLICITY

Read Arnt Fredheims review of Brita Beens exhibition at Moss Art Gallery

Outstanding and successful exhibition showing at Moss Art Societys’ venerable premises.
Outstanding, not only because of the thorough planning and execution of the exhibition, which in itself elevates the works; but because Brita Beens’ woven tapestries and carpets communicate successfully with the ”white cube“ interior and the buildings’ esthetic qualities.

There are many insights that can be seen in Brita Beens’ woven textiles. One can see in them, for example signs of post-Bauhaus, where repetition is liberalized, allowing for the opportunity to influence within strict frames.

One can see works extending from the proud and traditional Norwegian tapestry weaving, where traditional iconic graphics are exchanged with industrial-inspired repetition of colour combinations influencing one another.


One can “ take
 a Kandinskij” and look for the musicality in them, where associations give several examples of repetitive movement focused through limited numbers of motives. One can recognize esthetics from the Middle Ages in some works, where strongly accentuated lines and clear colours give association to Gothic glass murals.

This association increases with Brita Beens’ often used vertical form. One can make connections with “Hiberno- Saksisk” book illustration, known from magnificent works such as the Book of Kells; or from Norwegian Middle Age ribbon-plait motives found in Stave church portals. I am not thinking of the organic motives but rather the patterns themselves that repeat and reflect the times’ fear of empty surfaces (lat. “horror vakui “), some of which are also found in her work.


There are no empty surfaces in her works. In some of the tapestries, for example Reconstruction I and II, the colours and stylized forms of Roy Lichensteins’ comic-strip esthetics, and Japanese Manga elements come into mind.

And finally, one can see the works as pure design, created for functional interiors, even in these fluctuating functionalistic times. I admit, she shares the practice with several other artists, of working in series.

There is no narrative and no attempt to bind herself to existing contemporary art discussion. But this is her strength. I forgot one thing! The exhibition can also be experienced as a space in which to relax and to feel your pulsrate slowing down.Published Monday 18 January, 2010 in Moss Newspaper, Norway.

 


2013    2013    2013    2012    2010    2007

FOTOGRAFER

Bjørn Harstad
Torgeir Snilsberg
Anne Stabell
Stina Glømmi
Øystein Thorvaldsen
Steffen Wesselvold Holden
Audbjørn Rønning
Brita Been
Gunnar Nilsson

AKTUELT NEWS

ARTAPESTRY6

Europeisk billedvevutstilling v/European Tapestry Forum
www.tapestry.dk

Art Centre Silkeborg Bad, Danmark 06.02. – 18.04.2021
Kulturcentrum Ronneby Kunsthall, Sverige 13.11. 2021 – 09.01.2022
Museum of Central Finland, Jyväskylä, Finland 03.06. – 04.09.2022


Deltar med verket SKYBRAGD jade 245 x 245 cm.

TELEMARK KUNSTSENTER 2022

Hele kunstsenteret i Skien dedikeres en separatutstilling fra 15.01 – 08.03.2022.

Planen er å vise nye og noen eldre tepper i 2. etasje, et tilbakeblikk på en lang karriere. I 1. etasje er intensjonen å vise en serie mindre trykk på børstet aluminium, som viser skisser og teppeutsnitt. TKS planlegger også å lage et kunstnerportrett som skal vises i Black Box.

GALLERI GRINDBAKKEN 2021

Invitasjon til å vise teppet LIVSTYKKE fra serien ARVESTYKKER og teppefragmenter fra samme serie trykket på børstet aluminium.
Galleriet ligger på Stathelle og utstillingen vises i perioden 08.01. – 20.02.2020

BOKUTGIVELSE MATS LINDER 2020

Gledelig utvelgelse til å være med i boken NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK med omtale og 3 bilder.

KRAFT Bergen, Galleriet, 2021

KRAFT Bergen, Center for Contemporary Craft
Separatutstilling 11.06. – 08.08.2021

Les mer på www.kraftbergen.no

RISØR KUNSTPARK 2020

Risør Kunstforening / Risørkunstpark

TURNÈ 2020

Larvik Kunstforening, Bølgen Kulturhus 05.09. – 04.10.2020
Fire kunstnere presenterer ulike uttrykk:
Brita Been, tekstil
Dorthe Herup, tekstil
Barbro Hernes, keramikk
Fie von Krogh, smykker

MOSS KUNSTFORENING 2020

Utstillingen ARVESTYKKER vises i:
Moss Kunstgalleri / Moss Kunstforening 18.07. – 26.08.2020
Invitert til separatutstilling under byens 300 års jubileum

Kontakt Contact

Brita Been

Presteallèen 69
3944 Porsgrunn, Norge
Telefon: +47 911 37 016
E-mail: brita@britabeen.no